CHANEL – Vị cứu tinh của thủ công Paris

0
4214
Tại Pantin – một khu ngoại ô ồn ào ở Paris, nơi dễ dàng tìm thấy năm “ngôi nhà” được mua lại và đầu tư bởi Chanel từ năm 1985. Nhìn từ bên ngoài, khu này được bao trùm bpoiwr sự u ám, nhưng khi bước vào bên trong, ánh sáng, sự sạch sẽ ngay lập tức thế chỗ. Những người thợ di chuyển khẩn trương dọc hành lang đầy ánh sáng, những cánh cửa sơn trắng cùng màu với tường luôn được đóng kín, và khi mở ra, chúng sẽ dẫn bạn đến thiên đường của sự sáng tạo. Năm “ngôi nhà” đặc trưng cho năm nhóm nghề thủ công truyền thống được truyền đời bởi năm dòng họ khác nahou. Sau khi mua lại, Chanel đã tổ chức lại thành công ty con mang tên Paraffection.

Nguồn: Tạp chí Mốt Việt Nam

александр лобановский класс