SASHIKO – Kỹ thuật thêu truyền thống Nhật Bản

0
839

Thoạt nhìn, đó là những mũi khâu đơn giản tới mức không cần thiết, nhưng tính đơn giản của mũi khâu đột đó lại có một lịch sử lâu đời, một ý nghĩa riêng đặc biệt và có hẳn một tên gọi, chính là Sashiko. Câu chuyện về Sashiko có nguồn gốc từ hơn một ngàn năm trước, trở thành trụ cột của nông dân Nhật Bản, võ nghệ sĩ và kể cả lính cứu hỏa.

Theo TẠP CHÍ MỐT VIỆT NAM – No.08-09/18